VREEMDELINGEN IN DE OUDHEID – complete reeks

Reeks van zes lezingen over Vreemdelingen in de Oudheid in de bibliotheek van Bergen op Zoom op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op: 9, 16, 23 en 30 mei en 6 en 13 juni.

 97.50

Add to wishlist

Een gloednieuwe reeks lezingen over de Klassieke Oudheid: over vreemdelingen en vreemde volkeren, discriminatie en integratie.

De eerste lezing (9 mei) gaat over Grieken, Romeinen & Barbaren. Hoe keken Grieken en Romeinen naar anderen? Wat vertellen antieke teksten en archeologische vondsten ons daarover?

De tweede lezing (16 mei) gaat over Odysseus’ reis langs exotische volken. In de klassieke mythologie komen veel vreemde volken voor: wat is waarheid en wat is fantasie?

De derde lezing (23 mei) gaat over Herodotos over Skythen en andere volken. In zijn geschiedwerk spreekt hij uitvoerig over vreemde gebruiken bij andere volken. Wat leert hij ons daarmee?

De vierde lezing (30 mei) gaat over Het grote rijk van Alexander. Hoe wist zo’n jonge man in zo korte tijd zoveel vreemde volken aan zich te onderwerpen?

De vijfde lezing (6 juni) gaat over Galliërs, Germanen & de Lage Landen. Over de Romeinse overheersing in de noordelijke provincies van het Imperium. Wat vertellen de Romeinen over ‘onze’ omgeving?

De zesde lezing (13 juni) gaat over Vreemdelingen in Rome. Al sinds de stichting trekt de Eeuwige stad vreemdelingen aan. Ook vandaag nog. Hoe ging de hoofdstad met die vreemdelingen om en hoe keken die vreemdelingen naar de hoofdstad?

De lezingen worden gegeven in de bibliotheek van Bergen op Zoom op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op 9, 16, 23 en 30 mei en 6 en 13 juni.