Onze vrijheid danken we aan talloze mannen en vrouwen die de strijd aangingen met de vijand. Velen streden tot de dood erop volgde. Een blijvend eerbetoon ontvingen zij op de begraafplaatsen waar ze te ruste werden gelegd. De meeste graven noemen hun naam. Maar er zijn ook graven voor ‘A Soldier of the 1939-1945 War’. Een onbekende soldaat…

Om deze naamlozen te eren is er in veel landen een Monument voor de Onbekende Soldaat opgericht. Een dergelijk eerbetoon kent Nederland niet. Reden voor mij om een kunstjas te maken voor de Onbekende Soldaat. Om alle niet te identificeren gevallen militairen te kleden en te eren.

Het ontwerp van de kunstjas is gebaseerd op een militair uniform. De eenvoud van de gerafelde manchetten en epauletten met kogels verwijst naar het spoor van vernieling dat door strijd wordt aangericht. De achterzijde van de jas is vervaardigd van tentdoek, waarop verwijzingen naar de vlaggen van de geallieerden zijn aangebracht. De gefantaseerde militaire eretekens op de borst tonen hoe deze slechts bestonden in de dromen van de Onbekende Soldaat en de witte kraag wijst op de vrede die hij niet meer heeft mogen meemaken.

Fotografie: Studio Sunny Jagesar, Rotterdam