Privacyverklaring Ward Warmoeskerken

Ward Warmoeskerken, gevestigd aan de Kortemeestraat 17, 4611 TK Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.wardwarmoeskerken.nl
ward@wardwarmoeskerken.nl

Ward Warmoeskerken
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom
+31612471087

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ward Warmoeskerken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt.

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

 • je aanmeldt voor een cursus
 • een dienst of product aanschaft
 • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • informatie aanvraagt

Ward Warmoeskerken legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailades;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Doel Welke gegevens Rechtsgrond Duur opslag
Verzenden nieuwsbrieven of door jou aangevraagde informatie Voor- en achternaam en e-mail adres Toestemming Zo lang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden gegevens binnen 2 maanden verwijderd.
Als je een product of dienst aanschaft of aanmeldt voor een cursus Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer Uitvoering overeenkomst 7 jaar (fiscale plicht)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ward Warmoeskerken verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ward Warmoeskerken verwerkt jouw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;

Bovendien analyseert Ward Warmoeskerken jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ward Warmoeskerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ward Warmoeskerken) tussen zit. Ward Warmoeskerken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • La Posta, voor het verzenden van de nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ward Warmoeskerken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ward Warmoeskerken verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ward Warmoeskerken gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door te klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ward Warmoeskerken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegeven waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van je persoonsgegeven of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariete@wardwarmoeskerken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ward Warmoeskerken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ward Warmoeskerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mariete@wardwarmoeskerken.nl.

Ward Warmoeskerken
Bergen op Zoom
1 september 2018